Reuven Alcalay

En bok som man kan lese for raskt, uten av og til å stanse for å tenke over innholdet eller slå tilbake i for å huske en interessant tanke, er ikke verd å lese.
Kategori: Bøker
Legg merke til boken og ikke til forfatteren.
Kategori: Bøker