Frans av Assisi

Å gjøre et ekteskap lykkelig er omtrent som å drive et gårdsbruk. Du må begynne på ny frisk hver eneste dag.
Kategori: Ekteskapet