Sigmund Graff

Enighet gjør sterk, men for det meste også blind.
Kategori: Enighet
Kvinnene nærmer seg oss ved å vike utenom.
Kategori: Kvinner
Det beste og skjønneste ved en reise opplever man hjemme: dels før, dels etter.
Kategori: Reise