Sri Lanka ordtak

Hvis det ikke er i ens hånd, kunne det like gjerne være på den andre siden av havet.
Kategori: Fattig
Man sier at man med stor lærdom ikke er istand til å gå over en elv på en trestamme.
Kategori: Klokskap