Julie Arenholt

Sammenlign deg alltid med dem som har det verre enn deg - de telles i millioner - ikke med dem som tilsynelatende har det bedre - de er så betydningsløse få.
Kategori: Fattig