Ordtak: Kenyansk Ordtak
Antall ordtak: 2
Si ikke det første som faller deg inn.
Kategori: Ord
Si ikke det føste som faller deg inn.
Kategori: Tale