Ordtak: Kiswahili Ordtak
Antall ordtak: 3
Den som ikke belæres av sin mor, vil bli belært av verden.
Kategori: Erfaring
Der hvor det er en gammel mann, behøver intet å gå galt.
Kategori: Erfaring
Det er medisin for galskap, men ingen for tåpelighet
Kategori: Dumhet