Ordtak: Masai Ordtak
Antall ordtak: 1
Når en mann først er på stedet, er det likegyldig om han ble tilkalt eller kom frivillig.
Kategori: Likegyldighet