Ordtak: Mordvinsk Ordtak
Antall ordtak: 1
Hvis du visste meget, ville du ikke sove meget.
Kategori: Kunnskap