Ordtak: Uzbekisk Ordtak
Antall ordtak: 1
Den kloke støter ikke to ganger på samme stein.
Kategori: Erfaring