Emne: Ledelse
Antall sitater i kategori Ledelse: 23

Alle kan holde i roret når sjøen er rolig.
Kategori: Publilius Syrus
Den beste lederopplæring man kan få, er å ha fått et barn gjennom ungdomsskolen. Det er noe som krever fysisk og mental balanse.
Kategori: Kjeld Rimberg
Den beste sjefen er han som har vett nok til å velge dyktige menn til å gjøre det han vil ha gjort, og selvbeherskelse nok til å la være å blande seg opp i arbeidet når de gjør det.
Kategori: Theodore Roosevelt
Den store hop som forlanger å bli ledet, hater alltid sine ledere.
Kategori: William Hazlitt
Det må være skjønt å kunne befale, selv om det bare er over en saueflokk.
Kategori: Cervantes
Dog se, til slikt behøver vi en kraftig leder - med mot og innsikt nok. Hvor finnes han?
Kategori: Henrik Ibsen
Du kan bedra dine overordnede, men ikke dine underordnede.
Kategori: Kinesisk Ordtak
Du må bedømme ledelse ut fra hvordan den oppleves av dem som ledes.
Kategori: Anita Roddick
En god leder forstår å gjøre seg selv overflødig.
Kategori: Gerhard Schwarz
En leder med suksess er den som kan delegere alt ansvaret, plassere all kritikk hos andre og innkassere all æren selv.
Kategori: Ronald Reagan
En leder med suksess er han som kan delegere alt ansvaret, plassere all kritikk hos andre og innkassere all æren.
Kategori: Ronald Reagan
Forskjellen mellom å være nummer en og nummer to i en organisasjon er enorm. Nestkommanderende har alltid sjefen å gå til, sjefen har ingen.
Kategori: Christian Kjølaas
Heller liten herre enn stor tjener.
Kategori: Svensk Ordtak
Hvor snobbene leder følger mobben etter.
Kategori: Oscar Wilde
I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Fremskritt oppstår der hvor dristige, dyktige ledere griper muligheten for å endre tingene til det bedre.
Kategori: Harry s. Truman
Ingen leder, uansett hvor stor en personlighet han måtte være, er så viktig for folket som dets egen intellektuelle utvikling.
Kategori: G.w. Russel
Ledende menn kan jeg ikke utstå for min død; - jeg har fått nok av den slags folk i mine dager.
Kategori: Henrik Ibsen
Leder blir man fordi man er dyktig i sitt fag, -som leder lykkes du når du utvikler dine medarbeidere til å bli dyktigere enn deg selv.
Kategori: Ukjent
Leder blir man fordi man er flink til å snakke, -som leder må du lære deg å lytte.
Kategori: J. I. raknes
Leder blir man fordi man vil ta ansvar, -som leder må du lære deg å gi andre ansvar.
Kategori: Ukjent
Massene vil følge en leder som marsjerer tyve skritt foran, men hvis han er tusen skritt foran, ser de ham ikke og følger ham ikke.
Når en blind leder en blind, faller begge i grøften. (Matt. 15:14)
Kategori: Bibelen
Noen bedriftsledere mislikes, ikke fordi de greier å lede, men fordi de leder for meget
Kategori: Robert Half