Emne: Kunnskap
Antall sitater i kategori Kunnskap: 70

Lærdom er langt mer verd enn gull
Kategori: Kinesisk Ordtak
Lærdom er langt mer verd enn gull.
Kategori: Kinesisk Ordtak
Lærdom uten tenkning er spilt arbeide; tenkning uten lærdom er farlig.
Kategori: Kinesisk Ordtak
Man har ikke godt av å vite alt, sa kjerringa - hun kokte suppe på skipperens nattlue.
Kategori: Svensk Ordtak
Man kan sove seg til lykke og penger, men ikke til kunnskap.
Kategori: Dansk Ordtak
Meget forstand kan gi liten lykke.
Kategori: Ordtak
Når en menneskehjerne blir utvidet med en ny tanke skrumper den alldri mer inn til sin opprinnelige størrelse
Nysgjerrighet er veken i kunnskapens lys.
Kategori: Piwi
Offentligheten har en umettelig nysjerright etter å vite alt, bortsett fra det som er verd å vite.
Kategori: Oscar Wilde
Påtvungen kunnskap blir aldri sjelens varige eie.
Kategori: Platon
Sammen med kunnskaper vokser tvilen.
Sammen med kunnskaper, vokser tvilen
Sammen med kunnskaper, vokser tvilen.
Sank de små dråper av kunnskap du kan få, og betrakt dem som en stor skatt.
Kategori: Christine De pisan
Teori er forskningens fundament!
Kategori: Ukjent
To blir aldri tilfreds; han som søker kunnskap, og han som søker penger.
Kategori: Arabisk Ordtak
Veltalenhet er kunnskapens datter.
Kategori: Benjamin Disraeli
Vesle vitet strekk ikkje til, ei tru må stydja oppunder.
Kategori: Ivar Aasen
Vi vet ikke en milliondel av en prosent av noe som helst.
Kategori: Thomas Alva edison
Vitenskap er et bolverk mot overtro, unntagen mot overtro på vitenskapen.
Kategori: Jens Bang

 1 2