Emne: Arbeid
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Arbeid: 176

Nu er det at min arbeidslyst forlater skrivebordet.
Kategori: André Bjerke
Nytter ikke å gjøre en arbeidshest til traver.
Kategori: Ordtak
Om Jesus ville ta betalt for å forkynne sitt evangelium? Jesus sa at en arbeider er sin lønn verdt.
Kategori: Karsten Isachsen
Om vi av og til gjorde litt mindre, skulle vi sikkert utrette mer.
Ønsk i ei hånd og spytt i den andre, så skal du se hvilken det kommer mest oppi.
Kategori: Ordtak
Paradokset med forebyggende arbeid er at jo bedre det er, desto mindre synlig er resultatet.
Kategori: Ukjent
Rullesten samler ikke mose.
Kategori: Ordtak
Selv den mest avanserte plan skrumper på et eller annet tidspunkt inn til så og så mye hardt arbeid.
Kategori: Ukjent
Simpelt arbeid er ikke nedverdigende, men å betrakte det som nedverdigende er simpelt.
Kategori: F.l. Myhster
Skomaker, bli ved din lest.
Kategori: Nordisk Ordtak
Skomakerens kjerring og smedens hest er som regel dårligst skodd.
Slit og møde gir klær og føde.
Kategori: Norsk Ordtak
Som man reder, så ligger man.
Kategori: Norsk Ordtak
Store oppgaver skal en begynne på, ikke tenke på.
Kategori: Julius Cæsar
Store oppgaver skal en ta fatt på - ikke overveie.
Kategori: Julius Cæsar
Ta det tyngste taket først og den beste biten sist.
Kategori: Norsk Ordtak
Uten arbeid gir himmelen intet. Rosen har torner og kjernen skall; vil du ha rosen, må du ikke sky tornene, vil du smake kjernern, må du knekke skallet.
Kategori: Herta Müller
Uten arbeid råtner livet bort. Men i sjelløst arbeid stivner livet til og dør.
Kategori: Albert Camus
Utfør arbeidet ditt helhjertet, og du kommer til å lykkes. Det er jo så liten konkurranse.
Kategori: Elbert Hubbard
Vanskelig og langvarig arbeid er ungdommens sak.
Kategori: Platon
Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak.
Kategori: Platon
Ved å arbeide hardt og målrettet i åtte timer om dagen, kan du til slutt ende opp som sjef og må arbeide tolv timer daglig.
Kategori: Robert Frost
Velg deg ikke kone i kjerkedøra, men i fjøsdøra.
Kategori: Ordtak
Verden er full av villige mennesker. Noen er villige til å arbeide, de andre til ikke å hindre dem.
Kategori: Robert Frost
Vi får arbeide vi som ikke kan noe annet.
Kategori: Ordtak
Vi kan ikke bare stå her å glane, folk kunne tro vi var ansatt i kommunen!
Kategori: Spike Milligan

 1 2 3 4