Indira Gandhi

Demokratiets ånd kan ikke innpodes utenfra. Den må komme innenfra.
Kategori: Demokrati
Det kan ikke eksistere demokrati uten bestemte regler. De kan ha frihet som innhold, men frihet betyr ikke at man skal gå på den gale siden av gaten.
Kategori: Demokrati