Ove Sprogøe

Hvis man ønsker å bli gammel, må man finne seg i å leve lenge.
Kategori: Alder