Richard Whately

Mist en time om morgenen, og du vil jage etter den hele dagen.
Kategori: Døgnrytme