Ritchie Calder

Demokrati er et ord som knurrer meningsløst i tomme mager.
Kategori: Demokrati