Sverre Walter rostoft

Banksjefer er pessimister, fordi de låner ut penger til for mange optimister.
Kategori: Pessimist