Torgny Segerstedt

Det er en livsbetingelse for demokratiet at det ikke vises skånsomhet mot de feil og mangler som vil kvele det.
Kategori: Demokrati