William Carlos williams

Det beste arbeidet mennesker gjør, blir alltid gjort under stress og med store personlige omkostninger.
Kategori: Arbeid