Yousuf Karsh

Hat har ingen plass hos mennesker som tenker universelt.
Kategori: Hat