William Shakespeare

En kvinnes tanker løper alltid foran hennes handlinger.
Kategori: Kvinner
Så dør jeg - med et kyss.
Kategori: Kyss
Å være forberedt på alt - er alt.
Kategori: Livet
Loven må ikke bli et fugleskremsel satt opp for høk og trost, og ubevegelig, til vanen gjør det til en hvileplass, som ingen frykter.
Kategori: Lov
Lykkelige fordi vi ikke er overlykkelige.
Kategori: Lykke
Han var en mann, en mann i ett og alt, og aldri mer får jeg se hans like.
Kategori: Menn
Jeg våger alt det som kreves av en mann. Og den som våger mer, er ingen mann.
Kategori: Menn
For et mesterverk mennesket er! Så opphøyet i sin fornuft! Så ubegrenset i sine evner! Så uttrykksfullt og beundringsverdig i skikkelse og bevegelse! Så lik en engel i handling! Så lik en gud i tankekraft! Verdens pryd! Alle skapningers forbilde!
Kategori: Menneske
Kall ikke det umulig som synes vilt.
Kategori: Mulig og umulig
For intet er så hårdt og vilt at ikke det flyktig kan forvandles av musikk.
Kategori: Musikk
Hvis musikk er kjærlighetens føde, spill videre!
Kategori: Musikk
La oss overveie hvordan vi best bør velge tidspunkt og metode, så vi kan nå vårt mål.
Kategori: Mål
Den natt er lang som aldri ser en morgen.
Kategori: Natt
Hva er et navn? Den blomst vi kaller rose vil dufte deilig, navnet uansett.
Kategori: Navn
Ord, ord, ord.
Kategori: Ord
å, som enhver narr kan leke med ord!
Kategori: Ord
Jeg er villig til å rose enhver som roser meg.
Kategori: Ros
Ta bare kjeften full! I skrytekunsten er jeg din likemann.
Det må jeg skrive ned i minneboken: at man kan smile, le, og enda være en skurk .
Kategori: Skurk
Den som tar mitt gode navn og rykte, blir ikke rik, men gjør meg fattig.
Kategori: Sladder
Sorgen er livets fiende.
Kategori: Sorg
Synd løfter én, ved dyd kan andre falle.
Kategori: Synd
Vi synder ofte slik - som all erfaring har vist til overmål: Med fromme miner og gudelige fakter strør vi sukker på djevelen selv.
Kategori: Synd
Jeg kjenner deg slik som du er, men som en søster vil jeg ugjerne gi navn til dine feil for det de er.
Kategori: Søster
O, søvn, som lukker sorgens blikk ved kveld; la meg en stund befries for meg selv.
Kategori: Søvn
Si aldri hva du tenker; omsett ikke en overilet tanke i en handling.
Kategori: Tanker
Hjernen kan oppfinne lover for blodet, men et hett temperament hopper over en kald paragraf.

 1 2