Emne: Demokrati
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Demokrati: 22

Alle disse svarte menneskene ødelegger mitt demokrati.
Kategori: Ian Smith
Demokrati - det eneste samfunns-system som man kan avskaffe ad demokratisk vei.
Kategori: Gabriel Laub
Demokrati er den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene.
Kategori: Winston Churchill
Demokrati er meninger og anskuelser, ikke formue eller stilling.
Kategori: Viggo Hørup
Demokrati er meningsløst for barn.
Kategori: Albert Schweitzer
Demokrati er misunnelse i politisk funksjon.
Kategori: Vilhelm Andersen
Demokrati vil si styre gjennom diskusjon der den optimale effekt oppnås ved at man får folk til å slutte og snakke.
Kategori: Clement Attlee
Demokrati vil si styre gjennom diskusjon, men det virker bare hvis man får folk til å holde opp med å snakke.
Kategori: Clement Attlee
Demokrati: folkets styre gjennom folket for folket.
Kategori: Abraham Lincoln
Demokratiet er en anstendig og vakker kvinne. Men for at hun skal forbli trofast, må man gjøre kur til henne hver dag.
Kategori: Edouard Herriot
Demokratiet må ikke gå så langt at man i familien stemmer over hvem som er faren.
Kategori: Frithiof Brandt
Demokratiske innretninger setter tyranniske lyster i karantene.
Det kan ikke være bra for demokratiet vårt når flertall skal søkes og finnes i tussmørket.
Kategori: Willy Brandt
Diktaturer er enveiskjørte gater. I demokratier er det også motgående trafikk.
Kategori: Alberto Moravia
Diktaturet fratar menneskene alle rettigheter, mer kan det ikke gjøre. Demokratiet gir mennesket alle rettigheter, men kan det ikke gjøre.
Kategori: Gabriel Laub
Et demokrati er en stat hvor fri meningsutveksling ikke ender med begravelse.
Kategori: Winston Churchill
I demokratiet finnes ingen politiske vitser. Folk gjør seg ikke lystige over seg selv.
Kategori: George Mikes
Man kan si mye om diktaturene. Men bare i demokratiene.
Kategori: Otto Ludwig
Når et demokrati dør, dør det ikke av mangel på lover, men av mangel på demokrater.
Kategori: Dieter Lattmann
Russisk demokrati er helt overlegent det amerikanske. I Russland vet vi hvordan valgresultatet blir flere uker før valget avholdes. I Amerika vet de ikke resultatet av valget før flere uker etter at det er ferdig.
Kategori: Vladimir Putin
Selv det stolteste krigsskip kan senkes av en torpedo, men ingen torpedo kan få bukt med den tømmerflåte som er sammensatt av et demokratisk livsfellesskap.
Vi er det mest demokratiske landet i Latin-Amerika.
Kategori: Fidel Castro