Emne: Fornuft
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Fornuft: 39

Den absolutte fornuft avgikk ved døden i aftes kl. 11.
Kategori: Henrik Ibsen
Den merkeligste bruk mennesket har gjort av fornuften, er vel den å anse det for et mesterstykke ikke å bruke den, og altså skjære av vingene som mennesket er født med.
Den som ikke kan bruke fornuften, er dum. Den som ikkevil, er en hykler. Den som ikke tør, er en slave.
Kategori: Henry Drummond
Det finnes tilfeller hvor det å være fornuftig vil si å være feig.
Det fornuftige holder sin klamme hånd over oss.
Kategori: Gunnar Björling
Det heter den sunne fornuft fordi den ikke smitter.
Kategori: Otto Ludwig
Det som er fornuftig, er virkelig, og det som er virkelig, er fornuftig.
Kategori: Friedrich Hegel
Det var ikke annet for meg å gjøre enn å slå meg på fornuften.
Din fornuft er uten forstand før den har steget til ditt hjerte.
Kategori: Stein Mehren
For de fleste mennesker er fornuft ikke annet enn deres egne meninger
Kategori: Ukjent
For de fleste mennesker er fornuft ikke annet enn deres egne meninger.
Kategori: Ukjent
Fornuften bedrar oss oftere enn naturen.
Fornuften er en ensom ting. Hvor ofte er man ikke alene om å stole på den.
Kategori: Fredrik Stabel
Fornuften er en sjælden vare enhver, som ejer den, bør spare.
Kategori: Piet Hein
Fornuften omfatter både sannheter man forteller, og noen som man må fortie.
Kategori: Antoine De rivarol
Fornuften sier oss at det fornuften ikke fatter, er virkeligere enn det den fatter.
Kategori: Simone Weil
Fornuftens grunnsetninger er de som stemmer overens med naturen.
Kategori: Thomas Aquinas
Hva er mer overraskende i denne verden enn sunn fornuft og redelige forretninger?
Hvis det virkelig ikke finnes fornuftsvesener på andre kloder, så er det nok derfor de ikke har satt seg i forbindelse med Jorden.
Kategori: Otto Ludwig
Hvis du følger fornuften tilstrekkelig langt, vil den føre til konklusjoner som strider mot fornuften.
Kategori: Samuel Butler
Hvis dyrene hadde fornuft, ville de ha oppført seg like ufornuftig som oss mennesker.
Kategori: Josh Billings
Ingen som ikke allerede har fornuft, kan ta imot fornuft.
Ingenting er mer rettferdig fordelt enn den sunne fornuft - det finnes ikke noen som synes at de trenger mer av den enn de allerede har
Kategori: Descartes
Ingenting er mer rettferdig fordelt enn den sunne fornuft - det finnes ikke noen som synes at de trenger mer av den enn de allerede har.
Kategori: René Descartes
Ingenting gjør så motbydelig inntrykk på oss som fornuften, når den ikke er på vår side
Kategori: Ukjent
Ingenting gjør så motbydelig inntrykk på oss som fornuften, når den ikke er på vår side.
Kategori: Ukjent
Jeg ble født i samme øyeblikk (1905) som solen gikk ned i fornuftens tidsalder.
Kategori: Arthur Koestler
Jeg vil ikke lytte til fornuft. Fornuft betyr alltid det en annen har fått å si.
Man må bare ikke forveksle fornuften med verdenshistorien.
Kategori: Henrik Groth
Men jeg er altfor fornuftig til å gjøre det eneste fornuftige.
Kategori: Helge Krog
Mennesket er ikke i seg selv fornuftig, men det har evnen til å vende om fra tilværelsens slagne landevei og ut fra sin indre frihet slå inn på fornuftens vei.
Kategori: Karl Jaspers
Minst en gang om dagen bør vi høre en liten sang, lese et godt dikt, se et vakkert bilde, og - om mulig - si et par fornuftige ord.
Naar Hjertets Kanarifugl begynder at skrige op, saa putter Fornuften Fingrene i ørene.
Når vi sover, går fornuften fra oss, og fantasien holder karneval i hjernen.
Non sense makes sense.
Kategori: Charlie Manson
Sjeldnest av alt er den evne å kunne forene fornuft med begeistring.
Sunn fornuft, sunn ufornuft, usunn fornuft, usunn ufornuft; vare en av disse devisene kan redde verden.
Kategori: Terje Johanssen
Vanlig sunn fornuft er ikke særlig vanlig.
Vi møter aldri andre fornuftige mennesker enn dem som er av samme mening som vi selv.