Emne: Synd
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Synd: 27

Å forby synden er å innby til den.
Å synde er det samme som ikke å gjøre det gode som ligger i vår natur.
Kategori: Thomas Aquinas
De åndelige synder er grovere enn kjødets synder.
Kategori: Thomas Aquinas
De synder dere gjør to og to, må dere betale for én og én.
Kategori: Rudyard Kipling
Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.
Kategori: Bibelen
Den som har lov til å synde, synder mindre.
Kategori: Ovid
Det er noe fundamentalt galt med folk som ikke vil bryte noen av de ti bud.
Det finnes bare to slags mennesker: de rettferdige som tror de er syndere, og syndere som tror de er rettferdige.
Kategori: Blaise Pascal
Det kreves både kraft og alvor til en synd.
Kategori: Henrik Ibsen
Du skal hate synden, men elske synderen.
Kategori: Augustin
Fedrenes synder hjemsøkes på barna.
Kategori: Henrik Ibsen
Gamle synder kaster lange skygger.
Kategori: Ukjent Ordtak
Hva ville litteraturen, malerkunsten, teaterkunsten, filmkunsten vært uten synden som inspirasjonskilde?
Hvis det ikke er syndig, er det ikke morsomt.
Kategori: Ukjent Ordtak
Mange mennesker setter heller sin ære i å angre sine synder enn i å unngå dem.
Mange mennesker setter snarere sin ære i å angre sine synder enn å unngå dem.
Med kristelig nestekjærlighet tilgir jeg meg selv mine synder. Særlig de store. De små ser jeg fram til å gjenta.
Kategori: Jens Bang
Om ulven lærer fadervår, jakter han fortsatt på lammet.
Kategori: Ordtak
Synd er blott det: å gjøre urett og unnlate å gjøre godt .
Kategori: Knut Hamsun
Synd løfter én, ved dyd kan andre falle.
Synden er ikke fullkommen før man roser seg av den
Kategori: Ukjent
Synden er ikke noe vi skal studere, synden er det vi skal holde oss fra.
Kategori: Arne Garborg
Syndens vei er brei, kort og med et høyt gelender
Kategori: Ukjent
Synderene vet ikke, naar deres Omvendelsestime slaar
Kategori: Henrik Wergeland
Syndigheten er selve kjennetegnet på mennesket.
Ved å leve synder vi. Den som ikke vet det, vet ikke hva synd er, men heller ikke hva det er å leve.
Kategori: Alf Larsen
Vi synder ofte slik - som all erfaring har vist til overmål: Med fromme miner og gudelige fakter strør vi sukker på djevelen selv.