Emne: Sorg
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Sorg: 31

å, ingen sorg er ond som den at alt går over!
Kategori: Nordahl Grieg
De fleste av dette livs skygger forårsakes av at vi selv står i veien for vårt eget solskinn.
De største sorgene i livet skapes ikke av tapene og ulykken, men av frykten for dem.
Kategori: A.c. Benson
De tårene jeg svelger, er meget bitrere enn de jeg feller.
Kategori: Victor Hugo
Den som med synd sankes, skal med sorg forgå.
Kategori: Ordtak
Den tid, den sorg.
Kategori: Nordisk Ordtak
Det er bedre å gråte ut en gang, enn stadig å sukke.
Kategori: Ordtak
Du kan glemme den du har delt latteren med, men aldri den du har delt gråten med.
Kategori: Ordtak
Du kan ikke hindre sorgens fugl i å fly over ditt hode, men du kan hindre at den bygger rede i ditt hår.
Kategori: Kinesisk Ordtak
Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår.
Kategori: Kinesisk Ordtak
Ens egen sorg er for intet å regne, men den man forvolder andre, gjør brødet bittert i ens munn.
Kategori: Paul Claudel
Har du en sorg, tenk da på dine gleder.
Kategori: E. Stanley jones
Ikke ta sorgen på forskudd, da må du lide under den to ganger.
Kategori: Ukjent
Jeg sørget over at jeg ikke hadde sko - til jeg møtte en mann som ikke hadde føtter.
Kategori: Arabisk Ordtak
Jorden har ingen sorg som Himmelen ikke kan lege.
Kategori: Thomas Moore
Kast ikke bort nye tårer på gamle sorger.
Kategori: Evripides
Kjenner du din venns sorg, så regn den for din egen.
Kategori: Håvamål
Livets sorger er mer likelig fordelt enn man tenker.
Kategori: Camilla Collett
Natten er trekkpapir for mange sorger.
Kategori: Litauisk Ordtak
Øyet kan smile og munnen le, men sorgen i hjertet kan ingen se.
Kategori: Ukjent
Små sorger taler, store sorger tier.
Kategori: Ordtak
Sorg er en form for dovenskap.
Kategori: Samuel Johnson
Sorg kan en klare alene, men for å få det fulle utbytte av glede må en ha noen å dele den med.
Kategori: Mark Twain
Sorgen er livets fiende.
Sorgen er som en pil, du blir bare såret om du prøver å stanse den i flukten. Men om du lar den følge sin bane ut, da vil den falle til slutt, uskadelig, til jorden.
Kategori: Vera Henriksen
Sorgen lærer oss intet, og man blir stygg av å resignere.
Kategori: Françoise Sagan
Sorgens Poesi er stumhed.
Kategori: Henrik Wergeland
Sovende sorg skal man ikke vekke.
Kategori: Norsk Ordtak
Sørg ikke over tenkte sorger. Vent din tid, og virkelige sorger kommer nok.
Kategori: Mark Twain
Ta ikke sorgene på forskudd - du får ikke trukket fra forskuddet når det endelige oppgjøret kommer.
Kategori: Eldbjørg Backe
Våre skuffelser måles ikke ettr de nederlag vi lider, men etter de illusjoner vi gjør oss.
Kategori: Nicole Martin