Emne: Spøk
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Spøk: 4

Den alvorsmann som ikke kan døye humor, går med ufordøyet alvor.
Kategori: Eivind Berggrav
Den som kun tar spøg for spøg og alvor kun alvorlig han og hun har faktisk fattet begge deler dårlig.
Kategori: Kumbel
En spøk avgjør ofte selv den vanskeligste sak bedre enn alvor og skarpsindighet.
Kategori: Horats
Mange kloke ord er blitt sagt i spøk. Dessverre blir i langt høyere grad dumme ord sagt i fullt alvor.
Kategori: Søren Kierkegaard