Emne: Lov
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Lov: 20

Dårlige lover er den verste formen for tyranni.
Kategori: Edmund Burke
De som frykter menneskene, elsker loven.
De unødvendige lovene svekker de nødvendige.
Den som lyder lovene, er ikke redd for dommen som setter ham på plass i et samfunn han tror på.
Kategori: Albert Camus
Der loven slutter, begynner tyranniet.
Kategori: John Locke
Dere fryder dere over å lage lover, men dere fryder dere enda mer ved å bryte dem.
Kategori: Kahlil Gibran
Det burde være med lover som med klær, at de lages så de passer for dem som skal bruke dem.
Kategori: Clarence Darrow
Det er vanskelig å heve levestandarden med de beste lover, men lett å senke den ved dårlig lovgivning.
Kategori: Theodore Roosevelt
En lov bør være kort og grei, for at den desto lettere kan overholdes av de ukyndige.
En stat ville gå til grunne dersom man ikke lot lovene tillempe seg etter nødvendigheten.
Kategori: Blaise Pascal
Folkets vel skal være den høyeste lov.
Jeg er enig med den som sa: Det er bedre å leve der ingenting er tillatt enn der alt er tillatt.
Kategori: Francis Bacon
Jo flere lover, desto flere tyver og røvere.
Kategori: Lao Tze
Loven må ikke bli et fugleskremsel satt opp for høk og trost, og ubevegelig, til vanen gjør det til en hvileplass, som ingen frykter.
Lovene ville aldri bli forbedret om det ikke var for alle de med en høyere moral en de lovene som finnes.
Kategori: John Stuart mill
Lover er som spindelvev, de fanger småfluene, mend veps og klegg bryter seg gjennom.
Kategori: Jonathan Swift
Lover, som hus, støtter seg på hverandre.
Kategori: Edmund Burke
Nød bryter alle lover. Men derfor trenger vi ikke lage lover som skaper mer nød.
Kategori: Otto Ludwig
Størst mulig lykke for flest mulig mennesker er fundamentet for moral og lovgivning.
Kategori: Jeremy Bentham
Uskrivne lover straffar hardt.
Kategori: Herbjørn Sørebø