Emne: Appetitt
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Appetitt: 5

Appetitt er en konkret lengsel.
Kategori: Anita Daniel
Appetitt er sultens luksusgave.
Kategori: Anita Daniel
Appetitten kommer mens man spiser.
Kategori: François Rabelais
Den mann som kjenner matlyst, den mann er ikke dødssyk.
Kategori: Sokrates
Maten smaker vel hos de franske, eftersom man får så lite til alle tider; ti intet oppvekker mer appetitten enn når der er kun litt i fatet.
Kategori: Ludvig Holberg