Emne: Fritid
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Fritid: 1

Fritid er det mest utfordrende ansvar et menneske kan tilbys.
Kategori: William Russell