Emne: Himmelen
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Himmelen: 11

Det er synd at man kjører til Paradis i likvogn.
Først den syvende himmel kan betraktes som kjemisk ren for alle foregående helveter.
Kategori: Alexander Weiss
Himmelen er den kristne varianten av et tivoli.
Kategori: Elbert Hubbard
Himmelen er stedet der eselet endelig får tak i gulroten.
Kategori: Ukjent
Hvis jeg ikke får lov å le i himmelen, vil jeg ikke dit.
Kategori: Martin Luther
Hvor Julie er, er himmelen.
Mange vil kommer til himmelen med bare halvparten av alle anstrengelsene de kommer til helvete med.
Med himmelen, ser De, må man omgås lirkende.
Kategori: Henrik Ibsen
Tenk å tro på himmelen! Tenk å tro at det går an å ta med seg en praktutgave av jorden i graven.
Kategori: Nicken Malmström
Vår tro på himmelen er ikke avhengig av at vi også tror på det gamle, middelalderske helvete.
Kategori: Graham Greene
Vi tør ikke betvile at selskapet i Himmelen består av de mest utiltalende mennesker.
Kategori: Mark Twain