Emne: Geni
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Geni: 23

Å tro på seg selv, å tro at det som innerst inne er sant for deg, også er sant for alle andre mennesker - det er geni.
Å være et geni er det samme som å ha ubegrenset evne til å tåle arbeidsslit og anstrengelser.
Det er bare de dumme som rydder. Geniene behersker kaos.
Kategori: Ukjent
Det verden trenger er flere ydmyke genier - det er så få av oss igjen.
Kategori: Oscar Levant
Dette er nettopp geniet: Intelligensen som kjenner sine grenser.
Kategori: Albert Camus
Enhver kan lage omelett med egg. Bare et geni kan gjøre det uten.
Kategori: Luigi Barzini
Et av de viktigste vitnesbyrd om geni er evnen til å tenne egen ild
Kategori: John Foster
Et geni er en begavet mann som er død.
Kategori: Edmond De goncourt
Et intellekt av mitt kaliber kan ikke få sin næring fra kuer!
Ethvert geni som fødes som kvinne, er tapt for menneskeheten.
Kategori: Stendhal
Forskjellen mellom det geniale og dumheten er at det geniale har sin begrensning.
Kategori: Salon Gahlin
Geni er 1 prosent fantasi og 99 prosent slit.
Kategori: Thomas Alva edison
Geni er en prosent inspirasjon og 99 prosent transpirasjon.
Kategori: Thomas Alva edison
Geni er flid.
Kategori: Napoleon i
Geniet gjør hva det må, talentet gjør hva det kan.
Kategori: Owen Meredith
Geniet gjør hva det må. Talentet gjør hva det kan.
Kategori: Owen Meredith
Geniet rommer ikke mer lys enn noe annet rettskaffent menneske - men det samler dette lyset gjennom en spesiell slags linse i et brennpunkt.
I det praktiske liv er geni like nyttige som en stjernekikkert på teateret.
Jeg har intet annet å deklarere enn mitt geni.
Kategori: Oscar Wilde
Talentet lærer alt, geniet vet alt.
Verden er usedvanlig tolerant. Den tilgir alt, unntatt geni.
Kategori: Oscar Wilde
Verden trenger flere ydmyke genier. Det begynner å bli for få av oss.
Kategori: Egil Olsen
Vi er alle genier til vi er ti år gamle.
Kategori: Aldous Huxley