Emne: Helligdagen
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Helligdagen: 1

Verken enkeltmennesker eller et folk kan mishandle sine helligdager som vi gjør uten å ta skade på sin sjel.
Kategori: Harry Blomberg