Emne: Intelligens
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Intelligens: 14

Alle intelligente tanker er allerede tenkt, det er bare nødvendig at noen tenker dem om igjen.
Bedre å være dum og god enn intelligent og ond.
Kategori: Ranveig Sørensen
Dårer og intelligente mennesker er like uskadelige. Halvnarrer og halvkloke er de farligste
Den virkelig prøve på intelligens er ikke hvor meget vi kan utrette, men hvordan vi oppfører oss når vi ikke vet hva vi skal gjøre
Kategori: Ukjent
Det fine med å være intelligent er at det er så lett å spille dum, det er derfor jeg er russ.
Kategori: Ukjent
Det fine med å være intelligent er at det er så lett å spille dum! Det motsatte er mye vanskeligere!
Kategori: Ukjent
Det kan være eit godt hode under lurvet hatt.
Kategori: Ordtak
En vesentlig del av den menneskelige intellektuelle begavelse går med til å produsere gode grunner for slette gjerninger.
Han vasa mest som veit minst.
Kategori: Ordtak
Hvis folk bare snakket om det de forstår seg på, ville stillheten bli uutholdelig.
Kategori: Ordtak
Intelligens som ikke er parret med utdannelse, gjør omtrent samme nytten som en flaske øl uten opptrekker.
Kategori: Prins Philip
Intet gjør så meget skade i et samfunn som at de lure gjelder for de kloke.
Kategori: Francis Bacon
Klokskap kan aldri kurere ren idioti..
Kategori: Ukjent
Simple things amuse simple minds
Kategori: Oscar Wilde