Emne: Lover
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Lover: 7

Alt er ikke sagt selv om en lov har talt.
Kategori: Victor Hugo
Av alle lovforslags talløse feil, er noen paragrafer påfallende ved sitt nærvær, andre ved sitt fravær.
Kategori: John Russel
De unødvendige lover svekker de nødvendige.
Kategori: Montesquieu
Det sies at man skal være godt inne i skattelovene for å finne ut av dem..
Kategori: Ukjent
Loven er som en telefonstolpe; du kan ikke hoppe over. Men du kan gå rundt.
Kategori: Sovjetisk Ordtak
Lover kan ikke gi folk bedre moral, men jo bedre moral folk har, jo bedre lover lager de.
Kategori: Nancy Astor
Vi opplever undertiden at de borgerlige lover ustraffet krenkes. Ikke så med naturlovene
Kategori: Ukjent