Emne: Rikdom
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Rikdom: 36

Å være rik er å synes at det du har er mye verdt.
Kategori: Karsten Isachsen
Å være tilfreds med hva man har - er å være rik.
Kategori: Ukjent
Alle spør om en mann er rik, ingen om han er god.
Kategori: Latinsk Ordtak
Av voksende rikdom følger bekymringer og økende begjær.
Kategori: Horats
Barn er fattigfolks rikdom.
Kategori: Nordisk Ordtak
Dåren drømmer om rikdom, den kloke om lykke.
Kategori: Tyrkisk Ordtak
Den egentlige rikdom består ikke i at man eier så mye selv, men at man har noe til overs for andre.
Kategori: Anita Bjørk
Den som har et tilfreds sinn, overgår den som har stor rikdom.
Kategori: Mongolsk Ordtak
Den som samler rikdom, har mye å miste.
Kategori: Lao Tze
Den som samler seg skatter har mye å miste
Det er flott å være rik! - og overlate til andre å måtte holde fasaden
Kategori: Kim Hubbard
Det er ikke noe galt i at mennesker eier rikdommer, men det blir galt når rikdommene eier menneskene.
Kategori: Billy Graham
Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Matt. 19:24
Kategori: Bibelen
Det finnes mennesker som ikke får noen annet ut av rikdommen sin enn frykten for å miste den.
Kategori: Antoine De rivarol
Det passer ikke med høye hatter i låge hus.
Kategori: Ordtak
Det verste jeg kan tenke meg, er å bli vant til luksus.
Kategori: Charlie Chaplin
Du blir ikke rik av det du tjener, men av det din kone sparer.
Kategori: Ukjent
Enhver kan dø rik, bare han gjør alvor av å leve fattig.
Kategori: Henry Gould
For hva gagner det er menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Matt. 16:26a
Kategori: Bibelen
God helse er mer enn rikdom.
Kategori: Norsk Ordtak
Hvem er rik? Den som er tilfreds.
Kategori: Ukjent
Ingen kan avgjøre om han er rik eller fattig ved å gå gjennom sin bankbok. Det er hjertet som gjør et menneske rikt. Det er rikt, ikke gjennom hva det har, men bare ved hva det er.
Kategori: Henry Ward beecher
Ingen vet hvor mye de eier, før de skal flytte.
Kategori: Norsk Ordtak
Jeg er ikke i tvil om at rikdom er nedbrytende.
Kategori: Anita Roddick
Jeg vet ingen rikdom bedre enn min, mitt hjerte er uten harme.
Kategori: Arnulf øverland
Lettvunne rikdom minker snart, den som samler litt etter litt, får mye.
Kategori: Bibelen
Man sier at kunnskap er makt, skjønt man ofte kan fristes til å tvile på det. Men det er sikkert at den er rikdom
Kategori: Ronald Fangen
Med din rikdom vil du selv bedra deg; men hva du gav, kan ingen ta ifra deg.
Kategori: Arnulf øverland
Når det står i avisen om en eller annen riking som har mistet alt, så har han fremdeles tusen ganger mer igjen enn vi som ikke har mistet noenting, men i de kretser regnes det som ingenting.
Kategori: øivind Thorsen
Rikdom blir vel lastet, men aldri forkastet.
Kategori: Dansk Ordtak
Rikdom er av underordnet betydning og den ringeste gave Gud kan gi et menneske. Derfor gir han den også bare til esler, som han ellers ikke unner noe.
Kategori: Martin Luther
Rikdommen forandrer ikke menneskene - den bare demaskerer dem.
Kategori: Madame Riccoboni
Rike menn dør, banker er udødelige
Kategori: Wendell Phillips
Så snart rikdom kommer, vil de gode også bli onde.
Kategori: Ludvig Holberg
Veien til rikdom avhenger hovedsakelig av to ord: Arbeid og nøysomhet.
Kategori: Benjamin Franklin
Velstand ødelegger barna, hvis de får for mye av den.