Emne: Arkitektur
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Arkitektur: 9

Antagelig vil man en dag komme til det resultat at Den annen verdenskrigs bomber forårsaket mindre skade på Londons bybilde enn våre dagers arkitekter.
Kategori: Lord Snowdon
Arkitektur er frossen musikk.
En lege kan begrave sine feiltagelser, men en arkitekt kan bare gi kunden sin det råd å plante eføy.
Kategori: Frank Lloyd wright
Firkanten - huset - rommet er skapt i redsel for naturens fri kaos.
Kategori: Odd Nerdrum
Forbrytere og arkitekter vender tilbake til åstedet.
Kategori: Peter Ustinov
Hva betyr vel arkitekturen i de fleste menneskers bevissthet?
Jeg anser byggverk for å være uttrykk for toppen av menneskelig yteevne.
Kategori: Evelyn Waugh
Lyset, Guds eldste datter, er en av de viktigste skjønnhetsskapende faktorer i et hus.
Kategori: Thomas Fuller
Vi former våre bygninger, deretter former de oss.
Kategori: Winston Churchill