Emne: Atom
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Atom: 1

Det er meget nedslående å leve i en tid da det er lettere å sprenge et atom enn en fordom.
Kategori: Albert Einstein