Emne: Mening
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Mening: 14

Alle har rett til å få høre min mening.
Kategori: Madonna
De enfoldige og de døde skifter aldri mening.
Det å ikke ha noen mening, er også å velge, for hvis man ikke selv har en mening, gir man endres meninger større spillerom.
Kategori: Søren Kierkegaard
Det er en gyllen regel at man ikke skal dømme menneskene etter deres meninger, men etter hva disse meningene gjør dem til.
Det er ikke andres mening som gjør mennesket lykkelig.
Kategori: Kristina Augusta
Det finnes mennesker som aldri skifter mening, fordi meningen har vært i familien i generasjoner.
Kategori: Ukjent
En mening er ikke nødvendigvis riktig bare fordi noen er villig til å dø for den.
Kategori: Oscar Wilde
For å vite hva folk virkelig mener, skal en legge mer merke til hva de gjør enn hva de sier.
Kategori: René Descartes
Ingen ting er så fastslått at det ikke kan sies noe nytt om det.
Jeg er uenig i Deres meninger, men jeg vil inntil døden forsvare Deres rett til å hevde dem.
Jeg har egne meninger - sterke meninger - men jeg tror ikke alltid på dem.
Kategori: George W. bush
Jeg vet ikke hva han mener, men jeg er helt uenig.
Kategori: Ronald Reagan
Meninger har voldt flere ulykker på vår lille jord enn pest og jordskjelv.
Så mange mennesker, så mange meninger.
Kategori: Terents