Emne: Baktalelse
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Baktalelse: 15

Å snakke stygt om andre er en form for uærlig ros av oss selv.
Kategori: Will Durant
årsaken til sladder er dårlig samvittighet.
Kategori: Oscar Wilde
Baktalelse er ALT du ikke kan si høyt om et menneske når du ser ham/henne inn i øynene.
Kategori: Ranveig Sørensen
Baktalelse er sjeletermitter og eter både den som baktaler og den som blir baktalt.
Kategori: Ranveig Sørensen
Det finnes så mye godt i den verste av oss, og så mye vondt i den beste av oss, at det ikke sømmer seg for noen av oss, og snakke om resten av oss !!
Kategori: Ukjent
Det kjem ikke mykje ut av hønsereva, før det skal kaklast.
Kategori: Ordtak
Det man kritiserer hos andre, er det man avskyr hos seg selv.
Kategori: Ukjent
Det vert ingen kvit avdi han gjer ein annan svart.
Kategori: Ordtak
Din venn har en venn, og din venns venn har også en venn: vær derfor forsiktig i din tale.
Kategori: Talmud
Du blir dårlig kjent med den ene naboen, ved å snakke med den andre.
Kategori: Ordtak
Du er til ords, der du ikke er til bords.
Kategori: Ordtak
Hvis hundre menn kaller en vis for en tåpe, så blir han det.
Kategori: Ordtak
Med list og lempe kan en få Tyinbotten inn i en kjerringkjeft.
Kategori: Ordtak
Når man taler om sin neste avslører man for all verden hvem man selv er.
Kategori: Ukjent
Snakk heller over hodet på folk enn bak ryggen deres.
Kategori: Adlai Stevenson