Emne: Barndom
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Barndom: 15

Bare barn er barn, men alle er vi barnebarn.
Barn bør sees, ikke høres.
Kategori: Engelsk Ordtak
Barn er den fattiges formue.
Kategori: Japansk Ordtak
Barn siterer sjelden feil. Tvert imot gjentar de ofte ord for ord det en ikke burde ha sagt
Kategori: Ukjent
Barndommens rikdom er som en kilde vi øser fra hele livet.
Kategori: Thøger Larsen
De verste ongan blir de beste voksne.
Kategori: Ordtak
Den som ikke har none barn, oppdrar dem godt.
Kategori: Engelsk Ordtak
Den største forbrytelse foreldre kan gjøre mot sine barn er å glemme sin egen barndom.
Kategori: Aksel Sandemose
Din hund og ditt barn ter seg som du lærer dem.
Kategori: Gresk Ordtak
Et tre kan bære både søt og sur frukt; en mor kan ha flinke og dumme barn.
Kategori: Kinesisk Ordtak
Han er like eit papirstykke som kan prentast mykje på.
Murstein og mørtel skaper et hus, men barnelatter skaper et hjem.
Kategori: Irsk Ordtak
Oppdra og fostre barn med vennlighet, men tukt dem strengt.
Kategori: Hindustansk Ordtak
Små krukker har store ører.
Kategori: Engelsk Ordtak
Vil du vite hva barn virkelig kan greie, må du slutte å gi dem ting.
Kategori: Norman Douglas