Emne: Oppdragelse
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Oppdragelse: 24

Age og ris gjør gutten vis.
Kategori: Norsk Ordtak
Bekymre deg ikke fordi barna aldri hører på deg; bekymre deg fordi de alltid ser på deg.
Kategori: Robert Fulghum
De dårligste potetene gir den beste spriten.
Kategori: Ordtak
Den beste del av en manns oppdragelse er den han gir seg selv.
Kategori: Sir Walter scott
Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli.
Kategori: Nordisk Ordtak
Det beste du kan gi dine barn, nest etter gode vaner, er gode minner.
Kategori: Sydney j. Harris
Det er bedre å binde barna til seg med respekt og mildhet enn med frykt.
Kategori: Terence
Det er et spørsmål om det ikke var riktigere å leve mer med barna enn for dem.
Kategori: Ukjent
Det er lettere å styre en nasjon enn å oppdra tre barn.
Kategori: Winston Churchill
Det er to varige gaver vi kan gi barna våre. Det ene er røtter, og det andre er vinger.
Kategori: Hodding Carter jr.
En istykkerrevet jakke kan raskt sys, men harde ord er som slag i et barns hjerte.
Hunden blir alltid sin herre lik.
Kategori: Ordtak
Mennesker er i allminnelighet mer omhyggelig med oppdragelsen av sine hester og hunder enn med oppdragelsen av sine barn.
Kategori: William Penn
Min sønn - vær varsom med pisken, bruk heller tømmene.
Kategori: Ovid
Oppdra barn, og du vil forstå dine foreldres godhet.
Kategori: Kinesisk Ordtak
Oppdragelse er bra når den kommer i tide.
Kategori: Dansk Ordtak
Oppdragelsen er et talent som meget få har.
Oppdragelsen gir aldri et menneske annet enn det han selv kune finne ved egen hjelp, den gir ham det bare hurtigere og lettere.
Kategori: G.e. Lessing
Ris gjør ungen vis.
Kategori: Norsk Ordtak
Samme hvor omsorgsfullt man forsøker å oppdra sine barn, oppfører de seg likevel som voksne.
Kategori: Gösta Rybrant
Slår du eller klapper du, mor? sa gutten, han fikk en lusing.
Kategori: Svensk Ordtak
Som far, så sønn.
Kategori: Nordisk Ordtak
Verdensrikenes skjebne beror på ungdommens oppdragelse.
Kategori: W.e. Gladstone
Vi bruker de første tolv månedene av et barns liv til å lære det å gå og snakke, og de neste tolv til å fortelle dem at de skal sitte stille og holde munn.
Kategori: Phyllis Diller