Emne: Fantasi
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Fantasi: 9

Den som ikke føler angst, mangler noe som ingen kan være foruten: fantasi.
Kategori: Herta Møller
Den som mangler fantasi, forteller bare. Den som har fantasi, handler.
Det var ikke muligheter, men fantasi han manglet. Men med de mentale smaksløkene han var utstyrt med ville han aldri være i stand til å smake forskjell på kantine-te og nektar.
Kategori: Edith Wharton
Fantasi er landet uten grenser som gjør oss alle til konger.
Kategori: Ranveig Sørensen
Fantasi er vel så viktig som kunnskaper.
Kategori: Albert Einstein
Fantasi er viktigere enn kunnskap. Kunnskap gir makt, men fantasi gir liv.
Kategori: Ukjent
Fantasien er like grenseløs som Universet.
Kategori: Ukjent
Fantasiene eksisterer kun i skyggen av vår blyghet og våre hemmeligheter. Og de forblir bare fantasier i den grad de forblir hemmeligheter
Kategori: Stein Mehren
Fantasiene eksisterer kun i skyggen av vår blyghet og våre hemmeligheter. Og de forblir bare fantasier i den grad de forblir hemmeligheter.
Kategori: Stein Mehren