Emne: Bedra
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Bedra: 1

Den som bedrar alle, bedrar også seg selv.
Kategori: Luigi Pulci