Emne: Problemer
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Problemer: 22

Å granske et problem betyr i virkeligheten å løse det.
Kategori: Mao Tse-tung
De fleste bruker mer tid og krefter på å snakke om et problem enn å løse det.
Kategori: Henry Ford
Den som ser begge sidene av problemene, ser ingenting i det hele tatt.
Kategori: Oscar Wilde
det er ikke vits å drukne problemer i alkohol, problemer er gode svømmere.
Kategori: Ukjent
Det finnes en mengde problemer det er åpenbart feil å prøve å løse
Kategori: Ukjent
Det første skritt når du skal løse et problem, er å fortelle noen om det.
Kategori: Ukjent
En dårlig seiler klandrer strømmen i elven.
Kategori: Kinesisk Ordtak
En spøk avgjør ofte den vanskeligste sak bedre enn alvor og skarpsindighet.
Kategori: Horats
En spøk avgjør ofte selv den vanskeligste sak bedre enn alvor og skarpsindigheter.
Kategori: Horats
Intet problem er så stort at man ikke kan løpe fra det.
Kategori: Charlie Brown
Kom ikke til meg med problemer, kom med muligheter.
Kategori: Ukjent
Man spiser ikke for å kunne utholde en smule mer legemlig besvær, men man oppsøker besværligheten for å kunne spise desto bedre
Kategori: Camilla Collett
Metode: å dele oppgaven opp i passende porsjoner som løses i riktig rekkefølge
Kategori: Ukjent
Når dette problem er løst, er det ganske enkelt.
Kategori: Ukjent
Når dette problemet er løst, er det ganske enkelt
Kategori: General Motors
Når en mann ler av sine vanskeligheter mister han mange venner. De tilgir aldri at de blir berøvet sin rett
Når problemet overdrives blir løsningen problemet
Kategori: Ukjent
På kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare og det andre står for muligheter
Kategori: John F. kennedy
Store oppgaver skal en ta fatt på - ikke overveie
Kategori: Julius Cæsar
Summen av lastene er konstant stigende
Kategori: Ukjent
Ta ikke problemene på forhånd, de fleste kommer likevel ikke.
Kategori: Ukjent
Vanskeligheten med deg er ofte meg
Kategori: Ukjent