Emne: Toleranse
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Toleranse: 3

Det er sørgelig når vi merker hvor innsnevret våre grenser er. Men enda sørgeligere hvis vi ikke merker det.
Kategori: Erkki Melartin
Hun var så tolerant at hun aldri ble enig med noen.
Ingenting i verden er så sjeldent som et menneske du alltid kan tolerere.
Kategori: Giacomo Leopardi