Emne: Makt
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Makt: 36

All makt skal samles i denne sal.
Kategori: Johan Sverdrup
Alle veier fører til Beijing.
Kategori: Kinesisk Ordtak
Alle veier fører til Rom.
Kategori: Europeisk Ordtak
Alt avhenger av tanken. Tanken er alle tings begynnelse. Med tanken kan man herske.
Kategori: Leo Tolstoj
Den som er blitt beruset av makt og har hatt fordel av den, om så bare for et år, kommer aldri til å oppgi den frivillig.
Kategori: Edmund Burke
Den som kan slikke, den kan bite.
Kategori: Ukjent
Det er makta som rår sa kjærringa, og kasta katta på dør.
Kategori: Ukjent
Det er overhodet ikke noen mulighet for å hevde nøytralitet uten et minimum av makt for å verne den.
Det finnes ingen større makt enn latterens.
Kategori: Hugh Greene
Det gies andre makter i livet enn styrke
En venn som får makt er en tapt venn.
Kategori: Samuel Adams
For å være istand til å tilegne seg og beholde makt, må man elske den.
Hva mennesker skal med makt er svært at forstå Men svaret er lett: Makt, det er noget man samler på når man ikke har rett.
Kategori: Kumbel
Ingen er stuttare enn at en må bøye seg, og ingen er lengere enn at en må tøye seg.
Kategori: Ordtak
Jo større makt, dess farligere er misbruket av den.
Kategori: Edmund Burke
Kvinner må lære at ingen gir deg makt. Du bare tar den.
Kategori: Roseanne Barr
Lite vett og mye makt er det som nesten alltid har styrt verden.
Lytt nøye på det makta teier om.
Kategori: Arnljot Eggen
Makt . betyr bare én ting: adgang til å påføre andre smerte.
Kategori: Jens Bjørneboe
Makt betyr at man ikke behøver å heve stemmen.
Kategori: George Will
Makt betyr muligheten til å påføre andre mennesker smerte.
Kategori: Jens Bjørneboe
Makt er ikke et middel, men et mål.
Kategori: George Orwell
Makt er ikke noe man får, det er noe man tar.
Kategori: Ukjent
Makten er der. Blir den ikke brukt, så blir den misbrukt.
Kategori: Per Roald
Makten er ond, men det er avmakten også.
Kategori: Hans Carossa
Makten over andre er intet - makten over seg selv er alt.
Kategori: Gabriel Scott
Makti si må ein mann med vit høvsamt og høveleg bruke.
Kategori: Håvamål
Media er 4. hjul på statsmaktsvogna.
Kategori: Robert Greiner
Meg er gitt all makt i himmel og på jord.
Kategori: Jesus
Når de undertrykte kommer til makten, blir de selv undertrykkere - og er ikke bedre enn sine fiender.
Kategori: Jens Bjørneboe
Når små menn kaster lange skygger, bærer det mot solefall.
Kategori: Ukjent
Nesten alle kan tåle motgang, men vil du prøve en manns karakter, så gi ham makt.
Kategori: Abraham Lincoln
Noen mennesker søker politisk makt eller formell status. Da kan de regjere, bestemme, belønne og straffe. Men du styrer ikke følelser med formell makt.
Kategori: Karsten Isachsen
Selv om makta er hierarkisk fordelt, så er ikke vettet det.
Kategori: Ukjent
Spre forvirring - usikkerhet gir makt
Kategori: Ukjent
Ved mildhet viser den sterke sin makt.
Kategori: Indisk Ordtak