Emne: Beundring
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Beundring: 5

Beundring er uvitenhetens datter.
Kategori: Benjamin Franklin
Beundring: Den høflige aktelse for andre mennesker som ligner en selv.
Kategori: Ambrose Bierce
Beundring: En ungdommelig tilstand som sjelden varer til de modnere år.
Kategori: Josh Billings
Beundring: Gleden ved å oppdage at en annen person ligner på en selv
Kategori: Thomas Jefferson
Vi liker alltid dem som beundrer oss.