Emne: Død
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Død: 30

Å bli slått i hjel ved dom, er langt, langt mer grufullt enn å omkomme for morderhånd
Av jord er du, og til jord skal du bli.
Kategori: Bibelen
Den dagen du kom inn i verden, gråt du, mens dine nærmeste var glade. Lev nå således at den dagen du går bort, da gråter dine nærmeste, mens du selv er glad.
Kategori: Søren Kierkegaard
Den eneste virkelige død er den du dør hver dag fordi du ikke lever!
Kategori: Nikos Kazantzakis
Den eneste virkelige død er den du dør hver dag ved at du ikke lever!
Kategori: Nikos Kazantzakis
Den evige angsten for å dø gjør livet ikke verdt å leve.
Kategori: Ukjent
Den som har vitner til sin død, dør alltid modig
Kategori: Voltaire
Det er ikke det at jeg er redd for å dø. Jeg vil bare ikke være til stede når det skjer.
Kategori: Woody Allen
Det gode med døden er at den befrir oss fra tanken på døden
Kategori: Jules Renard
Det største problemet med døden er frykten for at det ikke skal være noe liv etterpå - en deprimerende tanke, særlig for dem som har tatt bryet med å barbere seg.
Kategori: Woody Allen
Døden er den største greia som finnes, det er derfor de har spart den til slutt
Kategori: Ukjent
Døden er forbeholdt de levende.
Kategori: Benny Andersen
Døden er frihet for en troende, men en straff for den som klamrer seg til kjødet.
Kategori: Ranveig Sørensen
Døden er viss, selv om timen er uviss.
Kategori: Gammelt Ordtak
Døden stryker selv den største regning ut.
Kategori: Henrik Ibsen
Du dør så langsomt at du tror du lever
Kategori: Bertrand Besigye
En vakker død gir de levende stoff til vakre taler, men liten trøst til de som dør.
En venns død er som å miste en del av seg selv.
Kategori: Ordtak
Et menneskes død er mer de gjenlevendes problem enn hans eget
Kategori: Thomas Mann
Han er en av dem som vil tjene stort på å dø.
Kategori: Saki
Hva hjelper det med den skuddsikre vest, hvis døden kommer fra hjertet?
Kategori: Sophus Clausen
I det lange løp er vi alle døde.
I motsetning til andre dyr, vet mennesket at det skal dø. Men de færreste tror det.
Kategori: Jens Bang
Inn i natten. Gjennom døden. - Bakom demrer morgenrøden.
Kategori: Henrik Ibsen
Jeg er båren til en gildere død.
Kategori: Henrik Ibsen
Jeg er klar til å møte min skaper. Om han er klar til å møte meg, er en helt annen sak.
Kategori: Winston Churchill
Jeg har aldri tatt livet av noen, men jeg har lest ganske mange nekrologer med stor fornøyelse.
Kategori: Clarence Darrow
Livet slutter ikke bra. Men det er bra det slutter.
Kategori: Hjalmar Søderberg
Se ikke frem til den dagen lidelsen opphører, for den dagen er du død.
Kategori: Tennessee Williams
Vi forstår døden først når den legger en hånd på den vi elsker.
Kategori: Madame De staël