Emne: Fiender
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Fiender: 25

Bedre åpent fiendskap enn falsk vennskap.
Kategori: Ordtak
Bibelen forteller oss at vi skal elske vår neste og også elske våre fiender, antagelig fordi det vanligvis er de samme menneskene.
Det er lettere å tilgi en fiende enn en venn.
Dine ord skaffer deg flere fiender enn dine gjerninger.
Kategori: Ordtak
Elsk dine fiender - det vil gjøre dem gale.
Kategori: Eleanor Doar
En fornærmet venn er den bitreste fiende.
Kategori: Thomas Jefferson
Enhveer suksess man tilstreber, skaper en fiende. Man må være middelmådig hvis man vil være avholdt.
Kategori: Oscar Wilde
Fiender er ikke de som hater oss, men snarere de som vi hater
Kategori: Ukjent
Herre, hjelp meg å elske mine fiender, for å elske de som elsker meg klarer jeg uten hjelp.
Kategori: Ranveig Sørensen
Humor er en stimulering av sanseapparatet som igangsetter latterrefleksen. Spontan latter er en motorisk refleks produsert av en koordinert sammentrekning av 15 ansiktsmuskler i et stereotypt mønster fulgt av endret åndedrett.
Kategori: Humor
Hvem er mektig? Den som er i stand til å vende en fiende til å bli en venn.
Kategori: Talmud
Hvis det er riktig at det skjuler seg en mulig fiende i hver eneste venn, kan det vel også tenkes at det venter en mulig venn i hver fiende?
Kategori: G. Papini
Hvis du overlever en verdig motstander, vil du oppdage at du savner ham.
Kategori: Otto Von bismarck
Hvis vi kunne tyde våre fienders innerste hemmeligheter, ville vi finne så mye sorg og lidelse at det ville ta brodden av all fiendtlighet
Kategori: Ukjent
I kampens stund å stå foruten venn, det kan den gjeveste, den beste hende, men visst er det, en stakkars pjalt er den, der ikke har så meget som en fiende.
Kategori: Erik Bøgh
I valg mellom falske venner og åpne fiender har jeg alltid foretrukket de siste.
Ingen glemmer noensinne hvor han begrov stridsøksen.
Kategori: Ordtak
Man kan ikke være forsiktig nok i valget av sine fiender.
Kategori: Oscar Wilde
Min fiende er ikke den som gjør meg ondt, men den som gjør meg ond.
Kategori: Plinius
Mot en fiende kan jeg forsvare meg, men må himmelen beskytte meg mot en falsk venn.
Kategori: W. Thomson
Når du begraver stridsøksen, bør du ikke avmerke stedet.
Kategori: Ordtak
Selv om ens uvenn er hundre mil borte, skal man handle som om han stod ved ens seng.
Kategori: Pakistansk Ordtak
Smil til dine fiender,og de mister sin kraft.
Kategori: Ukjent
Venner kaller seg oppriktige, fiender er det.
Vi må lære å bli våre egne bestevenner, for vi har så altfor lett for å gå i den fellen som gjør oss til våre egne verste fiender.
Kategori: Ukjent